Przeglądy techniczne klimatyzacji

Każdy klimatyzator wymaga konserwacji. Pełen przegląd urządzenia powinien być wykonywany co najmniej dwa razy w roku. Jeśli urządzenie pracuje dużo, w specjalnych warunkach (np. sklep) w tym jako część systemu grzewczego, przegląd powinien być wykonany częściej (3-4 razy w roku). Częstotliwość przeglądów związana jest także z wymaganiami producenta, który uzależnia uznanie gwarancji od odpowiedniej ilości przeglądów, innymi słowy, konsekwencją nie wykonanie przeglądu gwarancyjnego zgodnie z zaleceniem producenta może być utrata gwarancji. Przegląd klimatyzatora ma niebagatelna znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania: zarówno pod względem wydajności energetycznej (czystość lameli parownika i skraplacza przekłada się na wymianę ciepła i w konsekwencji na zużycie energii elektrycznej)jak i możliwych konsekwencji zdrowotnych (patrz: wpływ klimatyzacji na zdrowie).

W ramach przeglądu technicznego klimatyzatora wykonywane są m. in. następujące czynności:
1. Wyczyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
2. Odgrzybienie parownika i innych elementów jednostki wewnętrznej.
3. Sprawdzenie instalacji.
4. Sprawdzenie wydajności urządzenia.
5. Sprawdzenie ciśnienia czynnika roboczego i ewentualne jego uzupełnienie.Firma Tarim stosuje wyłącznie specjalistyczne preparaty przeznaczone do konserwacji klimatyzacji

Firma Tarim świadczy usługi przeglądów technicznych gwarancyjnych i pogwarancyjnych.


Serwis

Każde urządzenie, nawet najlepsze, najlepiej wykonane, najdokładniej zabezpieczone, może się zepsuć. Dotyczy to także klimatyzatorów. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wezwanie serwisu. Powinien to być, oczywiście, serwis klimatyzacji.

Prawidłowa diagnoza, odpowiednia naprawa gwarantują właściwe działanie naprawionego urządzenia.

Zwracamy także uwagę, że nie wykonanie przeglądów w ilości wskazanej przez producenta skutkuje utratą gwarancji. Podobnie, utratą gwarancji skutkują wszelkie ingerencje w system klimatyzacji (próby naprawy we własnym zakresie) przez nieuprawnione osoby.klimatyzacja fujitsu klimatyzacja samsungmitsubishi-klimatyzacja Daikin klimatyzacja

klimatyzacja lg