Montaż klimatyzacji

Firma TARIM świadczy usługi profesjonalnego montażu systemów klimatyzacji: split, multisplit, przypodłogowo-podstropowych, podstropowych i kasetonowych. Montujemy zarówno urządzenia sprzedane przez nas jak i kupowane z innych źródeł. Wykonujemy montaże pełne jak i półmontaże początkowe i kończące. Montaż klimatyzacji - przygotowania do testów

Prawidłowe działanie klimatyzatora wymaga jego profesjonalnego montażu, wykonanego przez wykwalifikowany, doświadczony personel posiadający odpowiednie uprawnienia (świadectwo kwalifikacji) i posługującego się profesjonalnym sprzętem. Firma TARIM spełnia te wymagania.

Firma Tarim podczas montażu posługuje się wyłącznie wysokiej klasy, profesjonalnymi narzędziami, zarówno na etapu prac budowlanych (począwszy od wierteł a na elektronarzędziach skończywszy), jak i związanych z instalacją chłodniczą. W tym ostatnim wypadku stosowane są narzędzia i urządzenia najwyższej jakości przeznaczone do montażu i obsługi klimatyzacji i systemów chłodniczych (manometry, pompy próżniowe). Dzięki temu montaż wykonywany jest precyzyjnie, a prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości związanych z instalacją zminimalizowane. Podczas montażu przeprowadzane są odpowiednie testy (szczelności układu chłodniczego, odpływu skroplin) i uruchamiane jest urządzenie. Dzięki czemu możliwość zaistnienia awarii, której przyczyna wiązałaby się z błędami montażowymi, została niemal całkowicie wyeliminowana.

Montaż klimatyzatora ściennego typu SPLIT

Montaż systemu MULTISPLIT

Montaż klimatyzatorów przypodłogowo-podstropowych i podstropowych

Montaż klimatyzatora kasetonowego

Półmontaż początkowy i kończący


Montaż klimatyzatora ściennego typu SPLIT

Klimatyzator typu split składa się z dwóch urządzeń: jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej (patrz: Jak działa klimatyzator?), których wspólne działanie daje pożądane efekty.

Montaż klimatyzatora wymaga:
1. Zawieszenia jednostki wewnętrznej w miejscu wskazanym przez inwestora i uzgodnionym z wykonawcą.
2. Zawieszenia lub postawienia jednostki zewnętrznej na zewnętrz budynku (balkon, elewacja itp.).
3. Połączenia obu jednostek instalacją czynnika roboczego.
4. Wykonania instalacji odprowadzenia skroplin.
5. Podłączenia klimatyzatora do sieci elektrycznej.
6. Wykonania instalacji elektrycznej łączącej jednostkę wewnętrzną i jednostkę zewnętrzną.
7. Sprawdzenie szczelności układu czynnika roboczego.
Wykonanie powyższych czynności wiąże się m. in. z wykonaniem przewiertu o średnicy około 55 mm z pomieszczenia na zewnątrz budynku, oraz poprowadzeniem wiązki instalacyjnej łączącej obie jednostki. Wiązka instalacyjna może zostać umieszczona w korycie elektroinstalacyjnym lub też w ścianie, czy podłodze pomieszczenia. Instalacja odprowadzenia skroplin wymaga spadku, aby skroplona woda mogła grawitacyjnie spływać.

Standardowy montaż klimatyzatora ściennego typu Split, wykonywany przez firmę TARIM, obejmuje:
1. Montaż jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej urządzenia.
2. Montaż do 5 m (pięciu metrów) instalacji:
Elektrycznej - zasilającej urządzenie (przyłącze elektryczne);
Elektrycznej - sterującej (łączącej urządzenie wewnętrzne i zewnętrzne);
Czynnika chłodzącego (cieczy i gazu);
Grawitacyjnego odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej.
3. Montaż koryt elektroinstalacyjnych - do 2 m (dwóch metrów).
4. Wyniesienie wszelkich odpadów związanych z montażem klimatyzatora (kartony, styropian, folie itp.) we wskazane przez zleceniodawcę miejsce do tego przeznaczone.
5. Montaż obejmuje wykonanie niezbędnych do poprowadzenia instalacji przewiertów.
6. Koszt wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji wyżej określonych czynności montażu ponosi wykonawca.

W zakres montażu wchodzi także:
1. Sprawdzenie szczelności układu chłodzącego.
2. Uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawności jego działania.
3. Podstawowe przeszkolenie zleceniodawcy w zakresie użytkowania i konserwacji urządzenia.

Wszelkie dodatkowe czynności są płatne oddzielnie. W szczególności dotyczy to: kucia bruzd pod instalację, przedłużenia instalacji powyżej 5 metrów, montażu koryt elektroinstalacyjnych powyżej 2 metrów.
Koszt tych czynności ustalany jest indywidualnie i jest zależy od kilku czynników, a w szczególności: rodzaju materiałów i długości instalacji. Wszelkich informacji na ten temat udzielimy telefonicznie, mailowo lub podczas spotkania z inwestorem.

Do góry strony

Montaż systemu MULTISPLIT

System klimatyzacji MULTISPLIT składa się z dwóch lub więcej urządzeń wewnętrznych i jednej jednostki zewnętrznej (patrz: Split i Multisplit).

Montaż takiego systemu wymaga zatem:
1. Zawieszenia jednostek wewnętrznych w miejscu wskazanym przez inwestora i uzgodnionym z wykonawcą.
2. Zawieszenia lub postawienia jednostki zewnętrznej na zewnętrz budynku (balkon, elewacja itp.).
3. Połączenia jednostek wewnętrznych z jednostką zewnętrzną instalacją czynnika roboczego.
4. Wykonania instalacji odprowadzenia skroplin od każdej jednostki wewnętrznej (system odprowadzenia skroplin może się łączyć).
5. Podłączenia systemu do sieci elektrycznej.
6. Wykonania instalacji elektrycznej łączącej jednostki wewnętrzne z jednostką zewnętrzną.
7. Sprawdzenie szczelności układu czynnika roboczego.
Wykonanie powyższych czynności wiąże się m. in. z wykonaniem przewiertu lub przewiertów o średnicy około 55 mm z pomieszczenia (pomieszczeń) na zewnątrz budynku, oraz poprowadzeniem wiązek instalacyjnych łączących jednostki wewnętrzne z jednostką zewnętrzną. Wiązki instalacyjne mogą zostać umieszczona w korytach elektroinstalacyjnych lub też w ścianie, czy podłodze pomieszczenia (pomieszczeń).

Standardowy montaż klimatyzatora typu MULTISPLITt, wykonywany przez firmę TARIM, obejmuje:
1. Montaż jednostek wewnętrznych i jednostki zewnętrznej urządzenia.
2. Montaż do 5 m (pięciu metrów) instalacji na każdą jednostkę wewnętrzną (liczonych łącznie dla całego systemu; co oznacza - przy założeniu, że montaż obejmuje system składający się z dwóch jednostek wewnętrznych - że jeśli od jednej jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej jest 7 metrów, a od drugiej 3 metry - to łącznie jest 10 metrów instalacji, czyli tyle ile obejmuje standardowa usługa montażu.
3. Montaż koryt elektroinstalacyjnych - do 2 m (dwóch metrów), na każdą jednostkę wewnętrzną, liczone łącznie.
4. Wyniesienie wszelkich odpadów związanych z montażem systemu (kartony, styropian, folie itp.) we wskazane przez zleceniodawcę miejsce do tego przeznaczone.
5. Montaż obejmuje wykonanie niezbędnych do poprowadzenia instalacji przewiertów.
6. Koszt wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji wyżej określonych czynności montażu ponosi wykonawca.

W zakres montażu wchodzi także:
1. Sprawdzenie szczelności układu chłodzącego.
2. Uruchomienie urządzeń i sprawdzenie poprawności ich działania.
3. Podstawowe przeszkolenie zleceniodawcy w zakresie użytkowania i konserwacji urządzenia.

Wszelkie dodatkowe czynności są płatne oddzielnie. W szczególności dotyczy to: kucia bruzd pod instalację, przedłużenia instalacji powyżej 5 metrów na każdą jednostkę wewnętrzną, montażu koryt elektroinstalacyjnych powyżej 2 metrów na każdą jednostkę wewnętrzną. Koszt tych czynności ustalany jest indywidualnie i jest zależy od kilku czynników, a w szczególności: rodzaju materiałów i długości instalacji. Wszelkich informacji na ten temat udzielimy telefonicznie, mailowo lub podczas spotkania z inwestorem. Należy zwrócić uwagę, że montaż urządzeń o wyższej mocy wiąże (powyżej 5kW) wiąże się ze zwiększonym kosztem montażu w stosunku do montażu standardowego.

Standardowy montaż systemu multisplit polega na połączeniu jednostek wewnętrznych z jednostką zewnętrzną. System taki stosowany jest w prostych układach z dwiema, trzema, czterema lub pięcioma jednostkami zewnętrznymi. Montaż tego typu zestawu niewiele się różni od montażu zwykłego splita - jedynie zamiast podłączenia do osobnych jednostek zewnętrznych montuje się do jednej. Należy jednak pamiętać, że systemy multisplit mogą być bardziej skomplikowane. Przy większej ilości jednostek (np. w systemie MULTI 8 Fujitsu) w układzie mają zastosowanie dodatkowe urządzenia: trójniki, dystrybutory, systemy monitoringu, wspólne systemy sterowania itd. Taki system wymaga sporządzenia projektu instalacji z uwzględnieniem wszystkich wymaganych podzespołów, miejsc rozdzielenia układów czynnika i sposobu rozdzielenia, podziału energii, różnicy poziomów pomiędzy jednostkami, długości instalacji. Wycena montażu (i cena sprzedaży) takiego układu wymaga wykonania przynajmniej wstępnego projektu instalacji. Aby taki system działał właściwie niemożliwe jest sporządzenie kalkulacji na podstawie kilkuminutowych oględzin.
Oczywiście dotyczy to montażu systemu opartego na dowolnych urządzeniach wewnętrznych: ściennych, podstropowych, przypodłogowych, kasetonowych czy kanałowych.

Do góry strony

Montaż klimatyzatorów przypodłogowo-podstropowych i podstropowych

Montaż klimatyzatora przypodłogowo-podstropowych lub podstropowego łączy się z wykonaniem takich samych czynności, jak montaż klimatyzatora ściennego typu Split, lub, jeśli klimatyzatory podstropowe lub przypodłogowo-podstropowego są montowane w systemie Multisplit, ich wspólny montaż jest wykonywany na takich samych warunkach jak montaż MULTISPLIT.

Oferta klimatyzatorów przypodłogowo-podstropowych, a w szczególności podstropowych zawiera wiele urządzeń o znacznej mocy, wykraczającej poza standardowe klimatyzatory do zastosowań domowych i biurowych. Często także wiąże się z wykonaniem instalacji czynnika roboczego znacznej długości, wykonaniem kilku przewiertów, doprowadzeniem powietrza z zewnątrz (niektóre klimatyzatory wykorzystują dodatkowo powietrze z zewnątrz budynku i schłodzone rozprowadzają je w pomieszczeniu). Należy pamiętać, że tego typu urządzenia mogą wymagać odpowiedniej instalacji elektrycznej - przystosowanej do prądu pracy znacznie przekraczającej 10 A, lub zasilanych napięciem 380V. Ponadto ze względu na ciężar jednostek, wewnętrznej, a w szczególności zewnętrznej, ich montaż wymaga innego typu zamocowań.

W związku z powyższym sposób i koszt montażu wykraczają poza standardową ofertę montażu i ustalane są indywidualnie. Dotyczy to, przede wszystkim, urządzeń o wydajności przekraczającej 25 000 Btu/h (8 kW) i mocy znamionowej przekraczającej 3 kw.

Do góry strony

Montaż klimatyzatora kasetonowego

Klimatyzatory kasetonowe instaluje się w suficie pomieszczenia. Urządzenie tego typu montowane są zgodnie z indywidualnymi ustaleniami. Sposób i koszt montażu wykracza poza standardowy montaż klimatyzatorów ściennych SPLIT i MULTISPLIT. Koszt takiego montażu ustalany jest indywidualnie, szczególnie, gdy montowane urządzenie, cechuje się mocą przekraczającą moc standardowych urządzeń ściennych SPLIT i MULTISPLIT (podobnie jak przy montażu urządzeń przypodłogowo-podstropowych i podstropowych).

Do góry strony

Półmontaż początkowy i kończący

Montaż klimatyzatora lub systemu klimatyzacji może przebiegać:
1. Jednofazowo - klimatyzator lub system klimatyzatorów realizowany jest jednorazowo i kończy się uruchomieniem urządzenia/urządzeń.
2. Dwufazowo - w pierwszej fazie montowane są instalacje - czynnika roboczego, odprowadzenia skroplin i elektryczna (montaż początkowy). Zakończenia wiązek wyprowadzane są w miejscach późniejszego montażu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. W drugiej fazie montowane są jednostki wewnętrzne i zewnętrzne oraz uruchamiane jest urządzenie (montaż kończący). Montaż dwufazowy jest zalecany, podczas wszelkich remontów, przed planowanym remontem lub podczas wykończania mieszkania czy domu. Cała instalacja umieszczana jest w ścianach lub podłogach mieszkania czy domu, po czym, po zakończeniu prac budowlanych i wykończeniowych montowane są urządzenia. Tego typu montaż najlepiej wykonać w początkowym etapie prac.

UWAGA! Prawidłowe działanie klimatyzacji wymaga, aby położona instalacji nie uległa jakiemukolwiek uszkodzeniu. Należy więc zwrócić szczególną uwagę podczas prac wykończeniowych na wykonywanie wierceń, pracę szlifierek kątowych itp. Wszelkie uszkodzenia instalacji będą wiązały się z częściowym lub całościowym demontażem instalacji, dodatkowymi kosztami z tym związanymi, oraz zniszczeniem wykończonych powierzchni w miejscu uszkodzenia lub na całej długości zainstalowanej instalacji. Jeśli, mimo tego, takie uszkodzenie nastąpi należy niezwłocznie je zgłosić i zaprzestać prac w miejscu uszkodzenia i wzdłuż całej wiązki instalacyjnej. Pozwoli to zminimalizować koszty i uciążliwość prac związanych z naprawieniem szkody.

Do góry strony

klimatyzacja fujitsu klimatyzacja samsungmitsubishi-klimatyzacja Daikin klimatyzacja

klimatyzacja lg