Wróć do oferty klimatyzatorów Fujitsu

System klimatyzacji Multisplit Fujitsu


System Multisplit Fujitsu zbudowany został w oparciu o sześć inwerterowych jednostek zewnętrznych umożliwiających podłączenie od 2 do 8 jednostek wewnętrznych.

Są to:

AOYG14LAC2 - o mocy chłodniczej nominalnej 4,0 kW umożliwiająca podłączenie dwóch jednostek wewnętrznych.

AOYG18LAC2 - o mocy chłodniczej nominalnej 5,0 kW umożliwiająca podłączenie dwóch jednostek wewnętrznych.

AOYG18LAT3 - o mocy chłodniczej nominalnej 5,4 kW umożliwiająca podłączenie trzech jednostek wewnętrznych.

AOYG24LAT3 - o mocy chłodniczej nominalnej 6,8 kW umożliwiająca podłączenie trzech jednostek wewnętrznych.

AOYG30LAT4 - o mocy chłodniczej nominalnej 8,0 kW umożliwiająca podłączenie czterech jednostek wewnętrznych.

AOYG45LAT8 - o mocy chłodniczej nominalnej 14,0 kW umożliwiająca podłączenie do ośmiu jednostek wewnętrznych.

Specyfikacja urządzeń zewnętrznych systemu: Multisplit Fujitsu

System Multisplit Fujitsu dynamicznie przydziela moc urządzeń wewnętrznych zgodnie z zapotrzebowaniem, a wszystkie jednostki zewnętrzne posiadają pewną nadwyżkę mocy, co łącznie pozwala na przewymiarowanie sumarycznej mocy jednostek wewnętrznych. Pozwala to, przykładowo, do jednostki AOYG18LAC2 podłączyć dwie jednostki wewnętrzne o mocy 3,4 kW (ASYG12).


W systemie Multisplit Fujitsu oferowanych jest pięć rodzajów jednostek wewnętrznych: ścienne, przypodłogowe, przypodłogowo/przysufitowe, kasetonowe i kanałowe. Jednostki ścienne oferowane są w dwóch rodzajach: tradycyjnej (seria LJ) i wąskiej i smukłej (seria LU). Kombinacja rodzaju jednostek jest całkowicie dowolna. Oznacza to, że do jednej jednostki zewnętrznej można podłączać dowolnego rodzaju jednostki wewnętrzne, np. ścienne i kasetonowe. Jedynym ograniczeniem jest moc urządzeń – dobór musi być zgodny z zaleceniami producenta.

Jednostki wewnętrzne systemu Multisplit Fujitsu

Wszystkie jednostki poza AOYG45 wymagają podobnego montażu: konieczne jest poprowadzenie instalacji chłodniczej i elektrycznej od jednostki zewnętrznych do jednostek wewnętrznych. Wszystkie przyłącza zlokalizowane są w jednostce zewnętrznej.
Konstrukcja systemu opartego na AOYG45 jest inna. Tu producent zastosował układ jednostki zewnętrznej, z której układ chłodniczy wyprowadzany jest do trójników a następnie do rozdzielaczy, które sterują przepływem czynnika chłodniczego do jednostek wewnętrznych. Przy układzie z ośmioma jednostkami wewnętrznymi konieczne jest zastosowanie trzech rozdzielaczy.

Wszystkie jednostki zewnętrzne opisywanego systemu pracują na napięciu 230V a ich konstrukcja jest wyjątkowo zwarta, co pozwala na ich szerokie zastosowanie. Łączna długość instalacji systemu od 30 (AOYG14LAC2) do 115 metrów (AOYG45LAT8), a różnica poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną a jednostkami wewnętrznymi od 15 do 30 metrów, co pozwala na wyjątkowo elastyczny montaż. Jednostki zewnętrzne charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami pracy, są wyjątkowo ciche (AOYG18LAT3 - 46dB) i lekkie.

Katalog urządzeń Multispli Fujitsu

Do góry strony

klimatyzacja fujitsuklimatyzacja samsungmitsubishi-klimatyzacjaDaikin klimatyzacja

klimatyzacja lg